Előszó

„Öltözzétek fel magatokra az Isten minden fegyverét!” – ezzel az efézusi bibliai verssel határozta meg balatonszárszói konferenciájának mottóját a Magyar Népfőiskolai Collegium, 2012-ben.

Szükség is volt erre a konferencia után következő hónapokban, hiszen ma már tudjuk, milyen sok fájdalom érte az elmúlt időszakban az igaz magyarok szívét. Legrosszabb álmunkban sem gondoltuk volna, mennyien törekszenek a magyarság lejáratására, nemtelen támadásokra az Európai Unióban, a hazai baloldali és liberális táborból, de nem kevésbé nemzetközi szinten is.

Hogyan is tudnánk mind ezt elviselni, bátrabbakként – népfőiskolásokként is –, harcolni ellene, ha nem vérteznénk fel magunkat az Isten minden fegyverével?!

Szent István népe minden korban és minden időben bizonyságát adta Isten megtartó kegyelmének: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Csak ezzel a tudattal lehetett felvenni a harcot a sokszoros túlerővel szemben a történelem folyamán, hogy aztán Európát meg tudjuk menteni a rátámadó, idegen seregektől…

Ma, az Istentől kapott nemes gondolatokkal, szent elhatározásokkal, bátor kiállással próbáljuk menteni Európát! Ma, a hit forradalma az, amely legyőzheti a hazugságot, hogy igazság váltsa fel, s a jogorzás helyett a jogőrzésnek legyen létjogosultsága.

Juthattunk volna mi is, más népek elveszett sorsára, de Istennek kedves volt, hogy a magyarság megmaradjon Európa katlanában és példát, hitet adjon a nálunk nagyobb és gazdagabb országok számára.

A mindig forradalmas, mindig áldozatkész, de sokat nyomorgattatott és üldöztetett magyar nép ma sem adja fel a küzdelmet. Mert nem csak Európát, hanem hazánkat is újra meg kell váltani! Ahogy Sajó Sándor megfogalmazta: „Féltőn borulni minden magyar rögre, / és hozzátapadni örökkön-örökre!”

Az iménti tűnődésben megfogalmazottakról, tegnapi és mai sorskérdéseinkről szóltak az előadások Balatonszárszón 2012-ben is, dr. Kis Boáz, az MNC üv. elnökének szervezésében, melyek gyűjteményes kötetét tartja a kezében a Kedves Olvasó – az MNC Népfőiskolai Füzetek XXVII. köteteként. Olvassák bátran, hogy aztán felöltözve az Isten minden fegyverét, elhívott bizonyságtevőként álljanak helyt a mindennapokban, s a jövő esztendőkben is…

Nagy Lenke