KÁRPÁT-MEDENCEI NÉPFŐISKOLÁSOK BALATONLELLÉN

Július 2-8 között tartotta az MNC Magyar Népfőiskolai Collegium (továbbiakban: Népfőiskolai Collegium), immáron 25. alkalommal az éves Kárpát-medencei konferenciahetét és közgyűlését.
A Népfőiskolai Collegium alapszabály szerinti célja a magyarságmentés, illetve a magyar-magyar kapcsolatok erősítése. Ennek jegyében szóltak az előadók is, a mintegy 110 fő körüli hallgatósághoz, akik Felvidékről, Kárpátaljáról, Csángóföldről, Erdélyből, Horvátországból és természetesen az anyaországból voltak jelen.
Izsák Balázs a Székelyföldről, Horkay László Kárpátaljáról tartott előadást, míg ifj. Lomnici Zoltán a migráció közpolitikai és közjogi kérdéseit tárgyalta. Tóth Gy. László politológus a keresztyén civilizáció helyzetéről, L. Simon László képviselő az irodalom társadalmi hatásairól szólt. Tessely Zoltán képviselő a kormánypártok beruházásairól, Bakondi György a nemzetbiztonság jelenlegi feladatairól, míg Süli János a paksi beruházás jelenlegi állapotáról szólt.
Az előadások célja az volt, hogy a hallgatók otthonukban meg tudjanak felelni azoknak a kérdéseknek, amelyekkel eddig is és várhatóan a jövőben is támadják az ellenzékiek a kormány politikáját. Erről szólt Gárdonyi Zsolt ügyészi függetlenségről szóló eszmefutatása, továbbá Szakály Sándor és Szalay Károly Horthy Miklós kormányzó úr méltatása.
A jelenlévő hallgatóság kérdéseket is tett fel szép számmal, ami azt bizonyítja, hogy a Népfőiskolai Collegium programja nagy érdeklődésre talált.
Minden alkalommal kulturális programok is színesítik a konferenciahetet, amikor a magyar történelem fontosabb irodalmi és művészeti értékeiről hallhatnak a jelenlévők. Ez alkalommal, különös figyelemmel kisérték a forrófalvi csángó kulturális csoport szereplését, Meleg Vilmos nagyváradi színművész előadását, Harangozó Imre önálló estjét, továbbá a felvidéki Boráros Imréék Csáky Pál által írt drámaelőadását. Ez utóbbi darab a jelen szlovákiai magyar sorsot dolgozza fel, amelyben ott van a hazafiság, de ott van a gonoszság is, amely az előbbi megkérdőjelezését és lejáratását célozta meg.
A résztvevők minden nap bibliaórán vettek részt, és a konferenciahét a balatonlellei református templomban zárult.

dr. Kis Boáz
üv. elnök

kormany tamogatas