A Népfőiskolai Collegium Drávaszögben

Több alkalommal adtunk már hírt e honlap hasábjain, a drávaszögi magyar reformátusokról, akik emberfeletti erővel, de Istenbe vetett bizalommal vallják meg hitüket. Leírhatatlan és kimondhatatlan az a küzdeni-tudás, amiről Kopácsi Kettős János szuperintendens, Varga György esperes, Kettős Attila főjegyző nap mint nap tesz bizonyságot. Sokszor, azoktól az emberektől is támadást kell elszenvedniük, akiknek kötelességük lenne az ő támogatásuk.

Kopácsi Kettős János és Varga György meghívására, december 7-8-9-én népfőiskolai napokat tartottak Laskón, Eszéken és Szentlászló településeken. A szép számmal összegyűlt hallgatóság kiváló, aktuális előadásokat hallott Tisza Istvánról, Trianonról, Horthy Miklósról, a magyarság feladatáról, a csángókról és a Népfőiskola nemzeti feladatairól. Az előadók a következők voltak: Úrházy-Kis Stella Beáta, Gondos Béla, Dinnyés József, Szidiropulosz Archimédesz, Kolczonay Katalin, Dr. Bencze Izabella, Dr. Szakály Sándor, Simon Aladár, Hordósi Dániel és dr. Kis Boáz.

Az előadókat és a jelenlévőket Kettős János szuperintendens, Varga György esperes és Kettős Attila lelkészek köszöntötték. Szombaton délután, 2 órakor sor került a csákvári és a horvátországi népfőiskolás fiatalok közötti, barátságos teremfocira.

Az előadók egyként hangsúlyozták, hogy nagy feladat vár az értelmiségre, kutatókra, mivel a rendszerváltás előtti időben úgy meghamisították a történelmünket, hogy azt nem lehet felülmúlni. A csoport vezetője, dr. Kis Boáz hangsúlyozta, hogy a jelenlévőknek az a feladata, hogy az üzenetet, amit hallottak, vigyék haza azok számára, akik nem voltak itt és még nagyobb gondot fordítsanak magyarságuk megélésére. Mert igaz, amit dr. Hegedűs Loránt püspök mondott egy alkalommal: „Európa akkor marad meg, ha megtartja a keresztyénségét.”

 

NKA