Antal Vajda János: Népfőiskola Forrófalván

MNC-csangofold-2012-11_169_resize

2012. január 10-14. között az MNC Magyar Nép­főiskolai Collegium egy szakértői csoportja informáló és nevelési programot tartott, melynek a résztvevői csángóföldi emberek voltak: Forrófalvából, Külsőrekecsinből és Klézséről. A Fhoenix Forrófalvi Kulturális Egyesület vezetősége nagy érdeklődéssel és szeretettel fogadta őket.

A delegáció október 9-én érkezett dr. Kis Boáz vezetésével a Szeret-Klézse Alapítvány székházába, ahol többen is fogadtuk őket, mint: Duma András, a Szeret-Klézse Alapítvány elnöke, Duma Dániel, a Szeret-Klézse Alapítvány egyik tanára, Antal Vajda János, a Forrófalvi Phoenix Kulturális Egyesület vezetője, Gyurka Valentin, a Külsőrekecsinért Egyesület vezetője. A delegáció az alapítvány székházában szállt meg ezeken a napokon. Ugyanazon este megbeszéltük az előttünk álló napok teendőit is.

A következő sorokban leírom, hogy mi történt a forrófalvi képzésen. Az első napon, október 10-én, dr. Kis Boáz üv. elnök bemutatta az előadókat és az MNC Magyar Népfőiskolai Collegiumot. A bemutatkozás után megkezdődött a képzés a faluturizmus alapjairól és ennek fejlesztéséről, illetve leendő hatásairól a társadalom fejlődésében. Ezt követte egy előadás a higiéniáról, a betegségek elleni védekezésről, az alapvető gyógyszerekről a házi patikákban, az otthoni betegellátásról, az orvos-beteg kapcsolatról és az idős otthoni elhelyezésekről, végül az előadó vércukor- és vérnyomásmérést végzett a résztvevőkön, illetve vitaminokat osztott ki.

MNC-csangofold-2012-11_169_resize

A második napon, október 11-én előadást hallgattunk az otthonok belső elrendezettségéről, a ház környékének vonzóvá tételéről, az ünnepekről, a vendégvárásról és az öltözködésről. Ezután egy testnevelő tanár és edző előadást tartott a napi mozgásról és testgyakorlásról a különböző korosztályokban, a sport jelentőségéről az egészséges életmódban, a versenysportról és testgyakorlásról, a testmozgás le­he­tőségeiről az anyagi forrásainkhoz mérten. A kö­vetkező előadó diaképeket vetített a környező és az észak-moldvai templomokról, kolostorokról és várakról, amelyeket magyarázattal egészített ki.

A harmadik napon egy kertészmérnök tartott előadásokat a mezőgazdasági alapismeretekről, mint: védekezés a kártevők ellen, talaj előkészítés tavaszi munkákhoz, téli feladatok, vetésforgó jelentősége, öntözés, struktúraváltoztatás, gépesítés, kertészet, növény és állatvilág egymásra hatása, bio és műtrágya gazdálkodás, családi és önellátó gazdálkodás, víz és ivóvíz, komposztálás.

Majd bemutatást tartott a fólia-kertészetről, mint: fóliasátor építésének szempontjai, a fólia-talaj előkészítése, fűtési lehetőségek a fóliában, fóliában történő munka.

A harmadik nap előadója beszélt a társodalomismeretről, mint: az egyén és erkölcs, a jog és erkölcs, a család, a házasság jelentősége, az életmód, a munka világa és a civil szervezetek.

A negyedik napon jogi alapismeretekről hallhatunk előadásokat, mint: a cselekvőképesség formái, a jog szabályzó ereje, a szankciók jelentősége, jog és etika kapcsolata, előleg és foglaló fogalma, az Európai Unió.

A negyedik nap második előadója a pénzügyi ismeretekről szólt, mint: banküzletek, biztosítás, könyvelés, kölcsön és hitelfelvétel, ka­matszámítás és fizetés, értékesítési lehetőségek, árukapcsolatok és piacok megkeresése.

A négynapos program utolsó előadója énekeket tanított a résztvevőknek, majd a hallgatók tanítottak neki forrófalvi népdalokat.

A program befejezéseként csángó táncestet tartottunk a Szeret-Klézse Alapítvány székházában, amelyen egyaránt részt vettek az előadók és a képzés résztvevői, akik Klézséről, Forrófalváról és Külső­rekecsinből érkeztek.

Az én személyes véleményem, de a hallgatóké is az, hogy a program nagyon érdekes és hasznos volt. Forrófalván ez volt az első népfőiskolai képzés. Értékeljük, és köszönjük a kezdeményezőknek, támogatóknak és a program előadóinak, hogy itt voltak és várjuk, hogy egy új előadássorozaton találkozzunk. Nagyon értékeljük dr. Kis Boáz szervezőmunkáját és az előadók szenvedélyes és elegáns bemutatásait.