Varga István: Dallamok szárnyán

A „dallamok szárnyán” többnyire azokat az énekeket, népdalokat, ünnepi rigmusokat hoztuk el Moldvába, melyek ismerősen csengenek a népfőiskolai képzés hallgatói előtt – hiszen annak idején több dallamot is e tájon gyűjtöttek. 

A közös éneklés a közös gondok-bajok elviselésére gyógyírként hat, a közös örömet pedig megsokszorozza. Így tötént ez Forrófalván, Klézsén és Külsőrekecsinben is, amikor a népfőiskolai foglalkozások alkalmával énekeltük e dalokat – a csángó kiejtésnek megfelelően.

Magamról néhány szót: 1966. augusztus 31-én születtem, Budapesten. Az ELTE Tanárképző Főiskolán végeztem, énektanári szakon. 1987-88-ban voltam első alkalommal Moldvában, ahol 2008-2009-ig a magyar köznyelvet tanítottam.

Az itt közölt énekeket az alábbi szövegekkel énekeltük mind a három településen, egyik-másik Domonkos Péter Pál gyűjtésében is megtalálható. Néhány ének Magyarországon is ismert, de más szöveggel…

 

1.

Tavaszi szél utat száraszt, Virágom, virágom,

Minden madár társat választ, Virágom, virágom.

De én immár kit válajszak, Virágom, virágom,

de én immár kit válajszak, Virágom, virágom.

Te éngemet, s én tégedet, Virágom, virágom,

Te éngemet, s én tégedet, Virágom, virágom.

Menjünk egymás hajlékába, Virágom, virágom,

Hulljunk egymás árnyékába, Virágom, virágom.

2.

Fúdd el nagy szél, fúdd el, hosszú útnak porát,

Hosszú útnak porát, kicsi bubám búját.

Lülübe-lülübe, likas tekenyőbe,

Likas tekenyőbe, rongyos lepedőbe.

Aludjál, aludjál, anyámnak bubája,

Mer’ szerelem áltól jöttél a világra.

Oly szépen aludjál, mind a nyúl a fűbe,

Mind a nyúl a fűbe, halacska a vízbe.

Cserefát égetek, gyermeket rengetek,

Cserefának füstje kihozta könyvemet.

Cserefának füstje kihozta könyvemet,

Gyermekem sírása szakajsza szüvemet.

3.

Este jő, szürkül bé, tűzhelyeket seperd bé,

Mert nem tudod ki jön bé, egy szép legény döndül bé.

Ki az este béjött vót, kilenc almát hezott vót,

Mind a kilenc piros vót, s a legény es egy jó vót.

Ki az este béjött vót, kilenc almát hezott vót,

Mind a kilenc rothadt vót, s a legény es egy rossz vót.

Zurgó dió, mogyoró, az a leányoknak jó,

Kert tetején döglött ló, az a legényeknek jó.

Aki reám haragszik, egyen dögöt tavaszig,

Tavasz után egeret, míg a szeme kimered.

4.

Rézpáva, rézpáva, 

Császárné pávája.

Rézpáva, rézpáva,

Császárné pávája.

Ha én páva volnék,

Ha én páva volnék.

Jó reggel felkelnék,

Jó reggel felkelnék.

5.

Téli-nyári laboda,

Szürke lovas katona.

Katonának Kata kell,

S a lovának patkó kell.

Kerek utca, kicsi ház,

Benne rózsám mit csinálsz?

Csinosítom magamat,

Várom a galambomat.

Én uramnak vacsorát,

Tarka kutya cubokját.

Én uramnak vacsorát,

Tarka kutya cubokját.

6.

Érik, érik a cseresnye,
Kondorodik a levele hej hej hej
Minél inkább kondorodik,
Annál inkább pirosodik hej hej hej
Megfogtam az ökör szarvát,
Szántsam fel e kertem (alját) hej hej hej
Hogy ne nőjjön gyalog bodza,
Gyalog bodza kerti rózsán hej hej hej

Kerti rózsám hajlonkozik,
Én szeretőm gondolkozik hej hej hej
Minél inkább gondolkozik,
Annál inkább pirosodik hej hej hej

7.

Pásztorok pásztorok örvendezvel

sietnek jézushoz betlehembe

köszöntést mondanak a küsdednek

ki váltságot hozott az embereknek

angyalok szózata münket es hív

értse meg ezt tehát minden hű szív

a küsded jézuskát mü es áldjuk

mint a hív pásztorok magosztaljuk

üdvezlégy kis Jézus reménységünk

aki ma váltságot hoztál nékünk

meghoztad az igaz hit világát

megnyitád szent atyánk mennyországát

dicsőség imádás az Atyának

érettünk született szent Fiának

és a vígasztaló Szentléleknek

a szentháromságban az egy Istennek.