Antal Vajda János-Népfőiskolai képzés Forrófalván

Különleges benyomást hagyott bennem az a népfőiskolai szakértői csapat, amely idén, 2012 januárjában először tartott előadásokat különböző témákban Forrófalván. Nem kicsit csodálkoztam, amikor a falusiakat láttam, hogy bekapcsolódnak és hogy mennyire nyitottak az új dolgokra. A megnyitó beszédében dr. Kis Boáz üv. elnök bemutatta tapasztalt csapatát, s megtudtuk, hogy önkéntesként végzik szolgálatukat.

A leghasznosabb témáknak tartottam a mezőgazdasággal, az egészségüggyel, az általános műveltséggel, a közösségformálásról, a média szerepéről az életünkben, a mozgáskultúráról elhangzottakat. Nagyon megörvendtünk a hagyományőrzéssel kapcsolatos és a falusi turizmusról szóló előadásoknak is.

Az egészségügyről elhangzottakban, a különböző példákon keresztül a helyiek megtalálták a saját magukra vonatkozó ismereteket is. Nagyon megörültek, hogy az előadás végén meg lett mérve a vérnyomásuk, illetve a vércukorszintjük. Olyan tanácsokat kaptak, amilyeneket a helyi egészségügyi rendelőkben nem is szokás adni.

A mezőgazdasági tájékoztatás kapcsán találkoztam a legtöbb eredménnyel a faluban. Többen már el is tervezték a fóliasátrukat, vagy az üvegházukat. Aki már fel is állította, ott ígéretes eredményekről számoltak be.

Gazdasági területen sok az elmaradásunk. Az ebben a témában tartott előadás után az emberek biztosan elgondolkodtak sok olyan dolgon, ami ezen pozitívon tud változtatni.

Egyik számottevő eredménye a népfőiskolai felnőttképzési programnak az volt, hogy Magyarország hivatalosan is nyitási lépéseket tett Moldva felé, a turizmus területén.  Ez arra ösztönöz bennünket, hogy mindent megtegyünk azért, hogy megőrizhessük azt az értékes hagyományt, amit örököltünk; mutassuk be és legyünk rá büszkék. A történelmünk visszatükröződik az énekeinkben, imáinkban, a nehezen megőrzött táncainkban, amelyet a balkáni kultúra erősen befolyásol. Ha turista csoportok érkeznek, akkor jól összeállított koreográfiákban fogjuk bemutatni táncainkat. Az ezekből származott bevétel segíthetne a forrófalviak háztartásában.

Köszönetet mondunk a Népfőiskolai Colelgium csapatának, amelynek tagjai nem csak az itteni felnőttképzés során, hanem Magyarországon is tevőleges munkát végeznek azért, hogy népszerűek legyünk.

Kifejezném még abbéli örömömet, hogy az első népfőiskolai előadások után több szülő bátorságot kapott arra, hogy a gyermekei részére kérvényezze a magyar órákat, ezzel hozzájárulva az anyanyelvi oktatás beindításához, a forrófalvi iskolában.

Köszönjük, hogy visszahozták a házainkba a bátorságot, hogy emberek vagyunk és megerősítik azt, hogy van egy megőrizendő kultúránk, amely fontos valakiknek, mégpedig Pannónia-mezején…