Ft. Csűry István: Építsük a holnap magyarságát!

Főtiszteletű Csűry István

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület nevében köszöntöm a népfőiskolát és a népfőiskolásokat! Hirtelen elgondolkodtam, milyen minőségemben is lehetek itt jelen, biztos, hogy úgy, mint a Királyhágómelléki Egyházkerület püspöke. El kell azonban mondanom közöttetek, hogy legalább annyira fontos az is, hogy régi népfőiskolásként köszönthetlek benneteket, hiszen már két évtizede, hogy annak idején bekapcsolódtam a mozgalom munkájába, ebbe a szolgálatba.

Olyan jó dolog tudni azt, hogy olyan közösségben vagyunk, akár az anyaországban vagy az anyaországon kívül, amely küzd a nemzetért, amely építi a holnap magyarságát úgy, hogy zsinórmértékünk az Úr Igéje. A 90. zsoltárból hangzik felénk: „Tebenned bíztunk eleitől fogva.” Az Igét olvasva még erőteljesebben és egyre hangosabban mondhatjuk azt, hogy „Uram, Te voltál nékünk hajlékunk, nemzedékről nemzedékre!”, Uram, Te vagy a mi hajlékunk!

A népfőiskola is erről szól, legalábbis nekem erről szólt éveken, évtizedeken keresztül: látni Istent és erősödni személyiségünkben. Úgy, ahogy dr. Kis Boáz barátom mondja, de ugyanakkor azzal az eltökélt hitvallással, hogy Isten a mi hajlékunk. Nagyon sokat kell még tennünk azért, hogy a népfőiskola ezt a szolgálatát nagyon sok ember fülébe belesúgja és egyre erőteljesebben hangoztassa, majd pedig követelje.

Mi, határon túliak, óriási feladatot kaptunk erre nézve és örülünk annak, hogy ti támogattok bennünket és ígérjük, hogy mi is tenni fogjuk a dolgunkat. Nem csupán azért, mert úgy gondoljuk néhányan, hanem azért, mert az Úr Igéje is arra biztat.

A Bibliaolvasó Kalauzban olvastam ma azt a gyönyörű újszövetségi üzenetet, amely az 1 Timótheus 1. fejezete 5. versében ekképpen van megírva: „A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet.” Pál apostol megszólítja Timótheust és a szívére helyezi azt, ami most a mi szívünkön is rajta kell, hogy legyen: a jó szívből, tiszta lelkiismeretből fakadó, minden háttérgondolat nélküli szeretetet. Mi ebből a jó szívből, ebből a tiszta lelkiismeretből szeretnénk építkezni és szeretnénk ezt a szeretet közöttetek megélni úgy, hogy elfogadjuk és viszonozzuk, úgy hogy másokat is megszólítunk, úgy, hogy önmagunkat is szólongatjuk.

Isten áldja meg a népfőiskolát!