Gyurka Valentin: Csángóföld üzenete

Gyurka Valentin

Nagy tisztelettel köszöntöm a jelenlevőket! En­gedjék meg, hogy pár szóval bemutassam szülőföldem. Románia keleti részéről érkeztem, Duma András Istvánnal.

Amit mostanában igazából Csángóföldnek ne­ve­zünk, az a terület, amelyen csángó magyarok él­­nek – eléggé nehéz helyzetben.

A nyáron dr. Kis Boáz elnök úr megsúgta nekünk, hogy a népfőiskola figyel ránk és meghívott bennünket, hogy ezen a jubileumon részt vehessünk. Szeretném elmondani, hogy készülünk együttműködni, szeretnénk felkérni a népfőiskolai mozgalmat, hogy figyeljen Csángóföldre.

A jövő munkájára kívánom buzdítani a népfőiskolásokat, még pedig arra, hogy Csángóföldön is segítsenek a felnőtteknek utat találni a fejlődésben!