Hírek

DR. LENTNER CSABA: Gondolatok a Népfőiskolai Collegium jubiláló közönségéhez

A negyed évszázados jubileumát ünneplő Collegium évente megújuló közönségéhez nyaranta, a nyári konferencia heteken, s most a 25. évfordulón szólni felettébb megtisztelő. Közös az örömünk, mert e jubileum tényéből adódóan is igazolást nyer, hogy az életre, vagyis a folyamatos megújulásra képes a publicum. Magát fenntartani, sőt létszámban, lélekben, hitben emelni, bővíteni képes. A nyáj pásztora, [...]

MEGHÍVÓ – MNC KONFERENCIAHÉT 2017 – BALATONLELLE

Kedves Népfőiskolás Barátunk!  

NEGYEDÉVSZÁZAD ÜZENETE – JUBILEUM ELŐTT ÉS UTÁN

Dr. Ujszászy Kálmán és dr. Szabó Zoltán professzor urak – a pataki teológia professzorai – 80 évvel ezelőtt indították útjára a felnőttképzésnek azt a formáját, melyet a Magyar Népfőiskolai Collegium magáénak vall és követ. Az MNC Elnöksége ebből az alkalomból megkoszorúzta a Magyar Népfőiskolai Collegium emléktábláját, a sárospataki teológia udvarán, valamint elhelyezték az emlékezés virágait [...]

SZÁMADÁS NEGYEDÉVSZÁZADRÓL

AZ MNC MAGYAR NÉPFŐISKOLAI COLLEGIUM 25 ÉVE   I. Az MNC Magyar Népfőiskolai Collegium helye a társadalomban A népfőiskola fogalmi meghatározására több álláspont alakult ki, ahogy azt Harsányi István professzor, Népfőiskola tegnap, ma, holnap című, 1991-ben megjelent könyvéből megtudjuk. E sorok írójának e téren végzett megállapítása az, hogy a népfőiskola: „…olyan szabad művelődési intézmény, amely [...]

MEGJELENT!

MNC NÉPFŐISKOLAI FÜZETEK XXXVI. A NÉPFŐISKOLAI COLLEGIUM CSÁNGÓFÖLDÖN VI. (Írások+képek)

MEGJELENT!

MNC NÉPFŐISKOLAI FÜZETEK XXXV. A NÉPFŐISKOLAI COLLEGIUM A BARANYAI DRÁVASZÖGBEN ÉS SZLAVÓNIÁBAN (Írások+képek)

MEGJELENT!

MNC NÉPFŐISKOLAI FÜZETEK XXXIV. „SZEMED ELŐRE TEKINTSEN!”

Új utakon a Népfőiskolai Collegium – a baranyai DRÁVASZÖGBEN és SZLAVÓNIÁBAN

2016. november 3-6 között, a Magyar Népfőiskolai Collegium öt fős missziós csoportja, a baranyai Drávaszögben és Szlavóniában végezte magyarságmentő szolgálatát.

A Népfőiskolai Collegium CSÁNGÓFÖLDÖN VI. – 2016. augusztus 11-16. – FELDERÍTŐ ÚTON MOLDVÁBAN

2016. augusztus 11-én indultunk a moldvai, kihelyezett választmányi ülés útjára, Klézsére. Az elindulás előtt, nagy volt a bizonytalanság, mivel semminemű támogatást nem sikerült szereznünk ezt megelőzően. Ugyanakkor, nagy reménységgel indultunk útnak, hiszen eddig is sikerült újabb és újabb csángó falvakat felfedeznünk, ahol értik és beszélik a magyar nyelvet.

MEGJELENT!

MNC NÉPFŐISKOLAI FÜZETEK XXXIII. „MINT VILÁGOSSÁGNAK FIAI, ÚGY JÁRJATOK!”

Előző oldal · Következő oldal