MNC tagok jogai

13.§.

A rendes tag

a)    küldöttképviselője által a Közgyűlésen tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkezik,

b)   részt vehet a Collegium tevékenységében és rendezvényein,

c)   választhat és választható a Collegium szerveibe,

d)   igénybe veheti a Collegium által nyújtott kedvezményeket,

e)  a Collegium valamely szervének esetlegesen törvénysértő határozatát tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.

14.§.

A pártoló tagok vonatkozásában a rendes tagokra vonatkozó szabályok érvényesek, ide nem értve a 13.§. „c” pontban foglaltakat. Véleményezési és javaslattételi joggal bírnak.

 

Az MNC tagok kötelességei

15.§.

A rendes tag köteles:

a)     az Alapszabály, valamint a Küldöttgyűlés, vezető szervek és a tisztségviselők rendelkezéseit megtartani, illetve megtartatni,

b)     a Collegium életében, vagyonának közös védelmében és annak gyarapításában részt venni,

c)  a Collegium célkitűzéseinek megvalósításában az Alapszabályban vagy a küldöttgyűlési határozatban foglalt előírásoknak megfelelően közreműködni,

d)    a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni.

16.§.

A pártoló tag kötelessége – vállalásának megfelelően – a Collegium rendszeres anyagi-, szakmai- és egyéb formában való támogatása.

 

A belépési nyilatkozat letölthető: Belépési nyilatkozat