Előadás

Fodorné Nagy Sarolta – A keresztyén nevelés mai szempontjai

A keresztyén nevelés hatékonysága nem siker-módszerekben rejlik, hanem alapelveinek komolyan vételében. Ezért „mai szempontok” alatt nem módszereket kínálunk, amelyek többé-kevésbé korszakfüggők, hanem olyan tételeket fogalmazunk meg, amelyek örök érvényűek, de korunk nyomatékosabban hozta felszínre ezeket, mint másokat.   A keresztyén nevelés stratégiai kérdés   A keresztyén nevelés stratégiai kérdés mind az egyén, mind a nemzet, [...]

TŐKÉCZKI LÁSZLÓ-A jó nevelés középpontja

  A Magyarországi Református Egyház jövő szeptemberben hihetetlen kihívás előtt áll, ugyanis hosszú vajúdás és belső harcok után, a Parlamentnek a katolikus és református képviselői fórumainak összefogásával végre megszületett az a döntés, hogy – Európában utolsónak – minden iskolában választani kell a hittan és erkölcstan vagy az erkölcstan között. Erre fel lehetett volna készülni. Azonban [...]

TÖRŐ GÁBOR-A sport és a turizmus támogatottsága Magyarországon

Arra kaptam felkérést, hogy előadásomban a sportban és a turizmusban történt változásokat és eredményeket vázoljam fel, az elmúlt két esztendő tükrében. Ehhez azonban szükséges a múltba hajló eseményekről is szólnom, melyek kicsit kapcsolódnak az előbb elhangzott előadáshoz, melyet dr. Fodorné dr. Nagy Sarolta professzor asszony tartott. Tudjuk, hogy 1998-2002 között, az első Orbán-kormány a sportot [...]

TÓTH MIKLÓS-Üzleti gondolkodás és gyakorlat – a jövő kötelessége

Minden évben örömmel veszek részt a népfőiskolai konferencián. Igaz, hogy Hágából autóval igen hosszú az út, de számomra fontos jelen lenni, hiszen ezen a konferencián lehetőségünk van a Kárpát-medence és az anyaország különböző részeiről összesereglett népfőiskolásokkal találkozni, véleményt cserélni, kapcsolatokat kiépíteni, ez által is erősíteni a magyar-magyar szálakat. Max Weber szerint az általunk ismert kapitalizmus [...]

SZARKA GÁBOR-A magyar honvédség új feladatai

Előadásomban aktualitásokról, a jogszabályi háttérről lesz szó; mégis úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy ma már nincs kötelező békeidői hadkötelezettség, sorkatonai szolgálat, mégis van minősített időszaki hadkötelezettség, tehát továbbra is mindenkit érint valamilyen formában a katonai szolgálat. Van egy másik vonulata is ennek a történetnek, ami nem változott: a hon védelme ebben az értelemben a [...]

RAFFAY ERNŐ-Az igazi Horthy Miklós

Azt tapasztalom, hogy Horthy Miklós megítélésének a kérdése napjainkban egyre inkább eldurvul. Egyre gorombább jelzősszerkezeteket hallok és olvasok. Ez igaz a szélső jobboldali és a baloldali megfogalmazásokra és kijelentésekre is. Ezekre példákat találunk az Amerikai Népszava honlapján és más baloldali honlapokon, illetve bizonyos tv-csatornák műsoraiban is. Igaz, én már negyven évvel ezelőtt, egyetemista koromban is [...]

MÁRKUS BÉLA-Nyirő József mai arca

A konferenciát megnyitó igehirdetés során, amikor szóba került a reformáció, a vallás és az okkultizmus, az jutott eszembe, hogy akár kötelező műként is, a tisztelt jelenlévők részére előírnám az élő magyar irodalom legkiválóbb regényírójának, a Kolozsvárott élő Szilágyi Istvánnak a Hollóidő című regényét, amelyiknek a főhőse Szegedi Kiss István. A regény arról is szól, hogy [...]

Kik támadják Magyarországot és miért?

LENTNER CSABA 1998-ban, tizennégy évvel ezelőtt, amikor először jártam ebben a közösségben, arról tartottam előadást, hogy az akkori politikai vezetés színterére lépő Fidesz-kormánynak milyen gazdaságpolitikai intézkedési lesznek, mit takar a kormányprogram és abból milyen eredmények várhatók. Majd eltelt az 1998-2002 közötti négy esztendő és örömmel konstatálhattuk – igaz, menetközben is találkoztunk –, hogy a magyar [...]

KOCSIS ATTILA-A diaszpóra magyarság és a megújuló magyar társadalom egymásra találása

Szeretettel köszöntök mindenkit! Kicsit nosztalgiával jöttem Balatonszárszóra, hiszen nagyjából tíz éve annak, hogy utoljára itt egy tábort vezettem, előtte tíz éven keresztül mindig a kosárlabdás fiúk és lányok sporttáborának a vezetője voltam itt. Az egy más világ volt, ez a konferenciaközpont ma már egy új világ. Magamról néhány mondatban csupán annyit, hogy református lelkipásztor vagyok. [...]

KISZELY ISTVÁN-Az igazi magyar őstörténet

Egy fának a legfontosabb része a gyökere, amely nem látszik. Ha letörik egy-két ága, nem baj. Ha két évig egy diófa nem hoz termést, a gazda tudja, hogy majd hoz a harmadik évben. A fának a gyökerei leérnek a talajvízig, az éltető vízig… A magyarság kárpát-medencei történetében három nagy elnyomás volt. Az első az osztrák, [...]

Következő oldal